Over Kien

Een andere kijk op het toevoegen van waarde en leggen van verbindingen in de logistiek.

Kien gelooft in duurzame en toekomstbestendige logistiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen te bereiken is met het beter benutten van kennis en door effectieve samenwerking binnen en buiten de traditionele supply chain. Dat vraagt om nieuwe businessmodellen, innovaties en transparantie in supply chains, maar bovenal om producenten die daarin het voortouw willen nemen.

Met toenemende transparantie als nieuwe norm in de hedendaagse bedrijfsvoering worden supply chain-efficiëntie, flexibiliteit en ketenbrede zichtbaarheid van strategisch belang. Volledig afgestemd zijn op de wensen van uw klant betekent, behalve competitief zijn, ook het bieden van volledige transparantie in producteigenschappen, kwaliteit, kosten en services.

Toegevoegde waarde
Als producent waarde toevoegen aan logistiek betekent waarde toevoegen aan uw totale product- en dienstenaanbod. Volledige transparantie in kosten is daarbij een vereiste. Daarnaast is het een belangrijke sleutel tot meer inzicht in de behoeften en prioriteiten van uw klanten. Het creëren van meer toegevoegde waarde aan uw uitgaande logistiek is onze ‘license to operate.’

Ontwikkeling van Kien

Gebouwd op landbouw, ondernemerschap en logistiek

Kien is een Nederlands bedrijf. Het is opgericht op basis van coöperatieve principes en diep geworteld in de Europese en wereldwijde logistiek van verse en diepgevroren voedselproducten. De geschiedenis van ons bedrijf is ingebed in de ontwikkeling van de supply chain en logistieke activiteiten van Farm Frites, een van ‘s werelds grootste producenten van aardappelproducten en -specialiteiten met klanten in meer dan honderd landen.

Non-asset based dienstverlener
In 2010 werd Kien als non-asset based dienstverlener in het leven geroepen om een nieuwe impuls te geven aan het realiseren van kostenbesparingen in de logistiek en het coördineren van Farm Frites’ overzeese verschepingen.

Onafhankelijke logistieke organisatie
Na een strategische heroriëntatie werd in 2014 besloten om het businessmodel te transformeren tot een nieuw en onafhankelijk logistiek platform. Kien Logistics Management werd in 2015 geïntroduceerd als logistieke coöperatie met als doel de uitgaande logistieke behoeften van voedselproducerende bedrijven, die zoeken naar de volgende stap in duurzame ketensamenwerking, bij elkaar te brengen en bundelen.

Verleden

De sterke ontwikkeling van Farm Frites leidt tot een forse groei van logistieke activiteiten

2010

Farm Frites roept Farm Logix in het leven om als non-asset based dienstverlener de logistieke activiteiten verder te optimaliseren

2014

Een heroriëntatie van het Farm Logix-model leidt tot de strategische keuze voor een nieuw businessmodel gericht op horizontale samenwerking in de uitgaande logistiek

2015

De introductie van Kien als eerste logistieke coöperatie van en voor producenten van verse en diepgevroren voedselproducten

2017 en verder

Als onafhankelijk platform vertegenwoordigt en regisseert Kien de logistieke belangen van meerdere toonaangevende voedselproducenten

Wereldwijde voedselsector

Van boer tot bord: een integrale manier van denken over de voedselwaardeketen

De voedingsindustrie is de afgelopen decennia sterk veranderd. Retail, foodservice en groothandel boekten alle veel vooruitgang. Met tracking-technologie, slimme verpakkingen en verbeterde operationele en IT-mogelijkheden kan bijna elk voedingsproduct volgens de juiste kwaliteitsspecificaties over heel de wereld geëxporteerd worden.

De voedselketen kent unieke uitdagingen op het gebied van logistiek en regelgeving. Kien kent die uitdagingen en heeft daar veel kennis over in huis. Dat geldt ook over de logistieke operaties en kritische factoren die daarbij een rol spelen. Kennis die wij graag willen delen, toepassen en verder ontwikkelen.

Keteninnovatie
Wij herkennen daarin dat innovaties in voedselproducten, diensten, verpakkingstechnieken en technologische toepassingen van grote invloed zijn op de gehele keten, van boer tot bord.

Duurzaamheid
De wereldwijd toenemende bewustwording met betrekking tot het verduurzamen van de voedselketen leidt tot nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ketenpartners. Kien richt zich op samenwerking tussen foodproducenten op het vlak van uitgaande logistiek. Om op die manier een duurzamere voedselketen te creëren.

Van en voor producenten

Een coöperatief logistiek model gebaseerd op gedeeld eigenaarschap en gezamenlijk gebruik

Kien is een vervoerdersonafhankelijk en betrouwbaar logistiek platform van en voor producenten.

Als producenten toetreden tot ons platform worden zij zowel gebruiker als mede-eigenaar van Kien. In die rol dragen zij bij aan het creëren van gemeenschappelijke voordelen door middel van het geoptimaliseerd gebruik van gecombineerde massa in volumes, slimme IT-systemen en gedeelde kennis. Voordelen die ook direct bijdragen aan het verbeteren van hun eigen logistieke prestaties.

Zonder winstoogmerk
Kien wordt bestuurd op basis van coöperatieve principes. Wij werken zonder winstoogmerk, geven volledige transparantie in onze kosten en het netto-resultaat vloeit terug naar onze gebruikers.

Betrouwbare partner
Wij treden op als een betrouwbare logistieke- en kennispartner. Vertrouwelijkheid van informatie en integriteit van data is zorgvuldig geborgd binnen Kien. Voor het beheer van data en uitwisseling van informatie met afzonderlijke gebruikers hanteren wij compliance protocollen.

Relevante downloads

Wilt u zich nog meer verdiepen in het verhaal achter Kien?

Interview met Frans Denie, MD Kien

.

Download

Uw logistiek

De logistiek wereld verandert snel. Tijd om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen

Uw logistiek

Onze samenwerking

Een unieke propositie voor geïntegreerde uitbesteding en slimme control tower toepassingen binnen een community-model

Onze samenwerking

Uw voordelen

Pluk in de snel veranderende logistiek wereld de voordelen van een duurzame logistieke coöperatie

Uw voordelen