Vacatures

Bekijk onze vacatures

Kien staat voor een andere kijk op het toevoegen van waarde en het leggen van verbindingen in de logistiek. Wij leggen ook graag de verbinding met professionals die onze passie delen voor logistiek en innovatie.

Ben jij nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden als professional binnen het Kien team?

Of ben je op zoek naar een interessante stageplaats of afstudeeropdracht in een kennisgedreven logistieke omgeving?

Dan maken wij graag kennis met jou!

Stuur een e-mail naar info@kien-logisticsmanagement.com of bel ons op +31 (0) 168-385 920

Nieuws

Lees het laatste nieuws

Ontdek

Waarom u onze volgende deelnemer kunt zijn

Ontdek

Uw voordelen

Pluk in de snel veranderende logistieke wereld de voordelen van een duurzame logistieke coöperatie.

Voor foodproducenten die de volgende stap willen zetten in het structureel versterken van hun logistieke prestatie introduceert Kien een innovatieve oplossing.

Onze geïntegreerde uitbestedings- en control tower oplossing is gebaseerd op coöperatieve grondslagen en gedeeld eigenaarschap. Wij bieden producenten van verse en diepgevroren voedselproducten de unieke mogelijkheid om op een gecontroleerde, effectieve en vooral transparante manier de regie over hun uitgaande logistiek in eigen hand te nemen. Hoe? Door gebruiker én aandeelhouder van Kien te worden.

Samen innoveren
Participeren in Kien betekent op een slimme manier gebruikmaken van schaalvoordelen, kennis en slimme IT-systemen. De bundeling van logistieke expertise en toepassing van duurzame innovaties zorgen er daarnaast voor dat uw eigen logistieke prestaties versterkt worden. En dit alles tegen lagere, gedeelde kosten en met volledig zicht op de gerealiseerde voordelen. Bovendien heeft u als deelnemende producent directe controle over zowel deze voordelen als over uw bijdrage aan de kennis- en systeemontwikkeling van Kien.

 

Wat levert deelname aan de logistieke coöperatie u op?

Meer grip op de prestaties van uw uitgaande logistiek en de doelstellingen en besluitvorming die daarop direct van toepassing zijn.

Verbeterd inzicht in de commerciële mogelijkheden en de meerwaarde van de logistiek voor uw klanten.

Management-tools, logistieke systemen en data-analyses die volledig ingericht zijn op het verbeteren van uw logistieke prestatie.

Volledige transparantie in de operationele kosten en de voordelen die gerealiseerd worden door logistieke optimalisaties, verbeterde inkoopvoorwaarden en continue verbetertrajecten.

Controle en directe zeggenschap over de ontwikkeling en versterking van de logistieke coöperatie op basis van gedeeld aandeelhouderschap.

Ons team

Ontmoet de gezichten achter Kien.

Ons team

Over Kien

Een andere kijk op het toevoegen van waarde en leggen van verbindingen in de logistiek.

Kien gelooft in duurzame en toekomstbestendige logistiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen te bereiken is met het beter benutten van kennis en door effectieve samenwerking binnen en buiten de traditionele supply chain. Dat vraagt om nieuwe businessmodellen, innovaties en transparantie in supply chains, maar bovenal om producenten die daarin het voortouw willen nemen.

Met toenemende transparantie als nieuwe norm in de hedendaagse bedrijfsvoering worden supply chain-efficiëntie, flexibiliteit en ketenbrede zichtbaarheid van strategisch belang. Volledig afgestemd zijn op de wensen van uw klant betekent, behalve competitief zijn, ook het bieden van volledige transparantie in producteigenschappen, kwaliteit, kosten en services.

Toegevoegde waarde
Als producent waarde toevoegen aan logistiek betekent waarde toevoegen aan uw totale product- en dienstenaanbod. Volledige transparantie in kosten is daarbij een vereiste. Daarnaast is het een belangrijke sleutel tot meer inzicht in de behoeften en prioriteiten van uw klanten. Het creëren van meer toegevoegde waarde aan uw uitgaande logistiek is onze ‘license to operate.’

Ontwikkeling van Kien

Gebouwd op landbouw, ondernemerschap en logistiek

Kien is een Nederlands bedrijf. Het is opgericht op basis van coöperatieve principes en diep geworteld in de Europese en wereldwijde logistiek van verse en diepgevroren voedselproducten. De geschiedenis van ons bedrijf is ingebed in de ontwikkeling van de supply chain en logistieke activiteiten van Farm Frites, een van ‘s werelds grootste producenten van aardappelproducten en -specialiteiten met klanten in meer dan honderd landen.

Non-asset based dienstverlener
In 2010 werd Kien als non-asset based dienstverlener in het leven geroepen om een nieuwe impuls te geven aan het realiseren van kostenbesparingen in de logistiek en het coördineren van Farm Frites’ overzeese verschepingen.

Onafhankelijke logistieke organisatie
Na een strategische heroriëntatie werd in 2014 besloten om het businessmodel te transformeren tot een nieuw en onafhankelijk logistiek platform. Kien Logistics Management werd in 2015 geïntroduceerd als logistieke coöperatie met als doel de uitgaande logistieke behoeften van voedselproducerende bedrijven, die zoeken naar de volgende stap in duurzame ketensamenwerking, bij elkaar te brengen en bundelen.

Verleden

De sterke ontwikkeling van Farm Frites leidt tot een forse groei van logistieke activiteiten

2010

Farm Frites roept Farm Logix in het leven om als non-asset based dienstverlener de logistieke activiteiten verder te optimaliseren

2014

Een heroriëntatie van het Farm Logix-model leidt tot de strategische keuze voor een nieuw businessmodel gericht op horizontale samenwerking in de uitgaande logistiek

2015

De introductie van Kien als eerste logistieke coöperatie van en voor producenten van verse en diepgevroren voedselproducten

2017 en verder

Als onafhankelijk platform vertegenwoordigt en regisseert Kien de logistieke belangen van meerdere toonaangevende voedselproducenten

Wereldwijde voedselsector

Van boer tot bord: een integrale manier van denken over de voedselwaardeketen

De voedingsindustrie is de afgelopen decennia sterk veranderd. Retail, foodservice en groothandel boekten alle veel vooruitgang. Met tracking-technologie, slimme verpakkingen en verbeterde operationele en IT-mogelijkheden kan bijna elk voedingsproduct volgens de juiste kwaliteitsspecificaties over heel de wereld geëxporteerd worden.

De voedselketen kent unieke uitdagingen op het gebied van logistiek en regelgeving. Kien kent die uitdagingen en heeft daar veel kennis over in huis. Dat geldt ook over de logistieke operaties en kritische factoren die daarbij een rol spelen. Kennis die wij graag willen delen, toepassen en verder ontwikkelen.

Keteninnovatie
Wij herkennen daarin dat innovaties in voedselproducten, diensten, verpakkingstechnieken en technologische toepassingen van grote invloed zijn op de gehele keten, van boer tot bord.

Duurzaamheid
De wereldwijd toenemende bewustwording met betrekking tot het verduurzamen van de voedselketen leidt tot nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ketenpartners. Kien richt zich op samenwerking tussen foodproducenten op het vlak van uitgaande logistiek. Om op die manier een duurzamere voedselketen te creëren.

Van en voor producenten

Een coöperatief logistiek model gebaseerd op gedeeld eigenaarschap en gezamenlijk gebruik

Kien is een vervoerdersonafhankelijk en betrouwbaar logistiek platform van en voor producenten.

Als producenten toetreden tot ons platform worden zij zowel gebruiker als mede-eigenaar van Kien. In die rol dragen zij bij aan het creëren van gemeenschappelijke voordelen door middel van het geoptimaliseerd gebruik van gecombineerde massa in volumes, slimme IT-systemen en gedeelde kennis. Voordelen die ook direct bijdragen aan het verbeteren van hun eigen logistieke prestaties.

Zonder winstoogmerk
Kien wordt bestuurd op basis van coöperatieve principes. Wij werken zonder winstoogmerk, geven volledige transparantie in onze kosten en het netto-resultaat vloeit terug naar onze gebruikers.

Betrouwbare partner
Wij treden op als een betrouwbare logistieke- en kennispartner. Vertrouwelijkheid van informatie en integriteit van data is zorgvuldig geborgd binnen Kien. Voor het beheer van data en uitwisseling van informatie met afzonderlijke gebruikers hanteren wij compliance protocollen.

Relevante downloads

Wilt u zich nog meer verdiepen in het verhaal achter Kien?

Interview met Frans Denie, MD Kien

.

Download

Uw logistiek

De logistiek wereld verandert snel. Tijd om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen

Uw logistiek

Onze samenwerking

Een unieke propositie voor geïntegreerde uitbesteding en slimme control tower toepassingen binnen een community-model

Onze samenwerking

Uw voordelen

Pluk in de snel veranderende logistiek wereld de voordelen van een duurzame logistieke coöperatie

Uw voordelen

Ons team

Samenwerken als één team.

Bij Kien zijn wij ervan overtuigd dat verschillen in persoonlijkheid, professionele achtergrond en competenties van doorslaggevend belang zijn bij de vorming van een succesvol team.

Wat wij met elkaar delen is de passie voor logistiek, onze toewijding, klantgerichte werkwijze en diepe kennis over de food supply chain en de kritische succesfactoren die daarbij een rol spelen.

Wij zijn er trots op om met u en uw organisatie samen te werken.

Onze missie

Producenten van verse- en diepgevroren voedselproducten laten uitblinken in het leveren van klantwaarde door het toevoegen van waarde aan hun uitgaande logistiek.

Onze mensen

Komen voort vanuit verschillende disciplines en expertises, maar delen een gemeenschappelijke passie voor logistiek en innovatie.

Over Kien

Een andere kijk op het toevoegen van waarde en leggen van verbindingen in de logistiek.

Over Kien

Onze samenwerking

Een unieke propositie voor geïntegreerde uitbesteding en slimme control tower toepassingen binnen een community-model.

Kien richt zich volledig op het toevoegen van waarde aan de uitgaande logistiek van verse en diepgevroren voedselproducten. En op horizontale, logistieke samenwerking tussen producenten om services en kosten te optimaliseren in de verticale keten.

Vanuit onze propositie voor geïntegreerde uitbesteding en slimme control tower toepassingen bieden wij duidelijk vastgelegde operationele services en oplossingen. Daarnaast verzorgen wij diensten die gericht zijn op procesverbeteringen en de invulling van logistiek managementtaken en -verantwoordelijkheden. Niet georganiseerd vanuit een traditionele uitbestedingsbenadering, maar van binnenuit als een geïntegreerd onderdeel van uw eigen organisatie.

Geïntegreerde uitbesteding

Het managen van uw logistiek van binnenuit

Slimme control tower toepassingen

De optimale combinatie van kennis en IT-systeemintelligentie

Bouwen aan een community

Een horizontale coöperatie van samenwerkende producenten

Samen verder groeien

Wat doen wij? Kien vult uw logistiek managementtaken en logistieke verantwoordelijkheden voor u in. Daarbij voorzien wij uw organisatie van de noodzakelijke controlemiddelen, kennis, processen, tools en managementinformatie. Wij managen uw logistiek van binnenuit door middel van geïntegreerde uitbesteding. Daarbij zorgen wij voor:

Logistiek accountmanagement

Ondersteunen van uw commerciële organisatie als logistieke kennisdrager voor u en uw klanten

Aansluiting op uw budget- en businessprioriteiten

Volledig invullen van budgetverantwoordelijkheid op basis van duidelijke en afgestemde uitgangspunten, doelstellingen

Transparantie in kosten en kwaliteit van dienstverlening

Creëren van betere inzichten in de relatie tussen kosten en kwaliteit op basis van gedefinieerde logistieke diensten

Gestructureerde inkoop van transportdiensten en services

Expertmatig beoordelen en inkopen van diensten en services die het best aansluiten op uw logistieke eisen en wensen

Op maat gemaakte rapportages en dashboardontwikkeling

Doorvertalen van data naar waardevolle managementinformatie en KPI gestuurde rapportages

Doorlopende verbetertrajecten

Gestructureerde aanpak voor het identificeren en implementeren van verbeterinitiatieven vanuit een ketenbrede benadering

Dit doen wij: vanuit slimme control tower toepassingen een procesgedreven wisselwerking aansturen met externe ketenpartijen.  Daarbij sturen wij deze processen aan:

Order & event management

Operationele coördinatie over de uitwisseling van orderinformatie en de executie door logistieke dienstverleners

Carrier-management en -selectie

Ontwikkelen, contracteren en onderhouden van robuuste en duurzame relaties met vervoerders en logistieke dienstverleners

Optimalisatie van logistieke diensten

Realiseren van optimalisaties door middel van volumebundeling, service level differentiatie en performance- en efficiencyverbeteringen

Freight audit en payment

Beheersen van uw logistieke kosten en betalingsprocessen op basis van duidelijke tariefafspraken en betalingsvoorwaarden

Community van gelijkgestemden

Het vergroten van uw eigen logistieke slagkracht staat voorop bij het opbouwen van een hechte community van producenten van verse en diepgevroren voedselproducten. Producenten die voor dezelfde uitdagingen staan en net als u de ambitie hebben om te accelereren in het creëren van duurzame logistieke doorbraken. Hierbij dient de horizontale coöperatie met andere producenten als vliegwiel voor het identificeren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe kansen voor verticale ketenoptimalisaties.

Uw voordelen

Bent u klaar voor de stap in de nieuwe wereld van de logistiek?

Uw voordelen

Home

Uw logistiek

De logistieke wereld verandert snel. Tijd om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen.

Concurrentie in de internationale voedselmarkt is niet langer een strijd tussen bedrijven onderling, maar een tussen waardeketens waarin producenten streven naar een sterkere band en een langdurige relatie met hun klanten.

De productieketen en logistieke concurrentiekracht van producenten komen daarmee in een totaal nieuw perspectief te staan. Kostenoptimalisatie en de kwaliteit van de dienstverlening blijven daarbij uiteraard zeer belangrijk. Maar met het aanbieden van slimme, en vooral klantgerichte oplossingen zet u pas écht stappen bij het versterken van klantrelaties.

Niet alleen, maar samen
Dat kunt u doen als producent alleen, maar daarmee zult u het gewenste resultaat niet bereiken. Anders wordt dat als u besluit effectief samen te werken met sterke partners in de waardeketen. En wanneer u kiest voor een geïntegreerde aanpak waarbij diepe kennis over de klant en volledige transparantie in logistieke kosten, services en kwaliteit van dienstverlening centraal staan.

Nieuwe kijk op logistiek
Dit vraagt van u als producent om een nieuwe kijk op logistiek en een andere aanpak en benadering. Logistiek wordt daarbij niet langer gezien als een sluitpost zonder zichtbare toegevoegde waarde voor de ontvangende klant, maar als een belangrijk, onlosmakelijk onderdeel van uw totale dienstverlening. Een onderdeel dat een sleutelrol speelt bij het creëren van een nóg sterkere band met uw klanten.

Produceren van eersteklas voedselproducten

Temperatuurgecontroleerde opslag

Wereldwijd diepzee containertransport

Multimodale Europese distributie

Leveren aan professionele klanten wereldwijd

Met het aanbieden van eersteklas voedselproducten en de best bij hen passende logistieke oplossingen smeedt u sterke banden met uw klanten.

Wat vinden uw klanten echt belangrijk als het over logistiek gaat? Het antwoord op die vraag vormt de basis van een sterke en duurzame relatie met uw klanten. Uw logistiek is een tastbaar en zichtbaar onderdeel van de prestatie die u levert in de ogen van uw klanten. Het transport en de distributie van klantenorders zijn de laatste schakels in de fysieke keten. Klanten verwachten van u de beste logistieke oplossing en dat u beloftes waarmaakt, keer op keer.

Het succesvol coördineren van de productieketen is rechtstreeks gekoppeld aan een goede regie over de uitgaande logistiek.

Om onder die uitdagende omstandigheden ieder keer weer te voldoen aan de wensen en eisen van uw klanten, zijn regie over uitgaande logistieke stromen en slimme verbindingen essentieel. Daaronder vallen zowel interne als externe verbindingen. Intern, tussen de afzonderlijke afdelingen van uw eigen organisatie, zoals Supply Chain, Sales en Customer Service. En extern, in de samenwerking en procesafstemming met dienstverleners die direct betrokken zijn bij de logistieke uitvoering, zoals transportbedrijven, logistieke dienstverleners en rederijen.

Onze samenwerking

Maak kennis met onze unieke propositie voor geïntegreerde uitbesteding en slimme control tower toepassingen binnen een community-model.

Onze samenwerking